Eğitmen : Yonca Poyraz Doğan

Bir etnik gruba, toplumsal sınıfa, inanca, ülkeye, cinsel yönelime, cinsiyete ya da yaş grubuna ait olanların nasıl ele alınacağı her toplumda hem çok tartışılan hem de çok hassas bir konu. Habercilikte ise bu konu daha da önem kazanıyor çünkü medyadaki yaygın dil, baskın olan grup ve kimlikler dışında kalan grup ve kimlikleri ayrımcı bir biçimde tanımlayıp sıfatlandırabiliyor. Hatta ayrımcılık medya yoluyla yayılıp toplumda meşru hale gelebiliyor.

Ayrımcı dil ve söylem habercilikte sıklıkla karşımıza çıkan ancak gazeteciliğin etik değerlerine karşı olduğu için kabul edilemez bir durum. Gazetecinin temel görevi gerçeği tam, bağımsız, dengeli ve adaletli bir şekilde yansıtmaktır. Bunu yaparken kişileri veya grupları hedef haline getirmemeli, haberde hiçbir şekilde kışkırtıcı veya ayrımcı dil kullanmamalıdır. Doğrudan haberle ilgili olmadıkça gazeteciler bir kişiyi veya bir grubu dili, inancı, ırkı, toplumsal cinsiyeti, cinsel kimliği veya toplumsal sınıfı ile tanımlamamalıdır.

Medya kuruluşlarının nefret söylemini veya ayrımcı görüntüleri yayınlarken hassas davranmaları gerekir. Olayları ve söylenenleri aktarmak gazetecinin görevidir ancak bunu yaparken oluşabilecek zararları asgariye indirme seçeneklerini arayıp bulması da görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu noktada bazı söylemlerin nasıl nefret içerikli ve ayrımcı oldukları da kamuoyuna anlatılmalı, bağlamdan uzak kışkırtıcı tespitlerden kaçınmalı ve büyük resmi gösterecek bilgiler verilmelidir.

BU KURSTA NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • Dil, inanç, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik, toplumsal sınıf, yaş, engellilik, hastalık, siyasi görüş gibi konuların bazı haberlerde nasıl ayrımcı kavramlarla ele alındığını
 • Ayrımcı dil içeren örnek haberlerin analizini ve neden sorunlu olduğunu
 • Haber dilinde en çok kullanılan, ayrımcılık içeren klişe ve kavramların ayırt edilmesini
 • Ayrımcılık içeren klişe ve kavramlara karşı daha duyarlı olma becerilerini
 • Ayrımcılık içeren klişe ve kavramlar yerine alternatifler arama yollarını
 • Daha bilinçli bir medya okur-yazarı olmayı

Kursta ele alınan örnek ve analizler Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu'ndan (P24 Medya Kitaplığı, 2. Basım 2016) seçilmiştir. 

Çalışma, haberciliğin yalnızca ayrımcılık konusundaki sorunlarına eğildi. İncelenen örnekler, habercilik değerlerinin tümü dikkate alınarak analiz edilmedi. Haberin yapısı, 5N1K kurallarına uyulup uyulmadığı, haber dilinin teknik olarak doğru kurulup kurulmadığı, dengelilik ve adil olma sorumluluklarının haberde yerine getirilip getirilmediği, haberde dilbilgisi kurallarına ne ölçüde uyulduğu gibi habercilik açısından çok önemli meseleler ele alınmadı. 

Buna rağmen bazı haberlerde bu bağlamlarda göze çarpan eksiklere dikkat çekildi. Altını çizmek gerekir ki, ayrımcı bir dile ve yaklaşıma sahip olan haberlerin çoğunda, haberciliğin diğer evrensel ilkeleri konusunda da çok ciddi sorunlar bulunuyor. 

Çalışmanın ayrıntıları için buraya tıklayın • Konu Sayısı : 64
 • Katılımcı Sayısı : 6
 • Test Sayısı : 1
 • Anket Sayısı : 0

Eğitmen : Kenan Dursun

Günümüzde hayatın her alanında kullanılan sosyal medya, halkın toplumsal ve ekonomik alandakatılımının mümkün olduğunca yüksek bir orana ulaşmasına önem veren katılımcı demokrasi için de aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Sosyal medya temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişsırasında her geçen gün yeni yollar açıyor. Artan internet kullanımıyla birlikte sosyal medya araçlarıhayatımızda önemli bir noktaya geldi. Bunun sonucunda günümüzde çok tartışılan dijital katılım kavramıve kliktivizm yeni katılım mekanizmalarının oluştuğunun göstergesi. • Konu Sayısı : 5
 • Katılımcı Sayısı : 5
 • Test Sayısı : 0
 • Anket Sayısı : 1

Eğitmen : Şevket Uyanık

Hoşgeldiniz!

İletişim, yaşam başladığından itibaren insanlığın temel dürtülerinden biridir. İşaretler, mimikler, sesler iletişimin unsurlarından ve temellerindendir. Öte yandan, iletişim hakkı ifade özgürlüğünün temellerindendir. Anayasa madde 22 diyor ki; Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir. Haberleşmenin  gizliliği esastır.1 

Bu derste "iletişim ve internet güvenliği"ne dair temel bilgiler verilecektir. Konu başlıkları:

 • İnternette Mahremiyet: Kişisel Verilerin Korunması

 • Parola Güvenliği ve Yönetimi

 • Phishing Nedir, Nasıl Korunulur?

 • Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliği

 • Gizlilik, Anonimlik ve Mesajlaşma

 • Bulut Sistemler ve Dosya Şifreleme

 • E-posta Güvenliği

 • Tarayıcılar ve Eklentiler

 • Akıllı Telefon Güvenliği

 • Gazeteciler için Özgür Dijital Platformlar

İnternetin sosyal ve ekonomik alanla bütünleştiği bu dönemde iletişimin güvenliği ve kişisel mahremiyet daha da önem kazandı. İnternet Güvenliği hakkında ilk söylememiz gereken, yüzde yüz güvenliğin sağlanamayacağıdır. Çünkü internette kötü niyetli yazılımlar sürekli geliştiriliyor ve buna karşı önlemler sık sık güncelleniyor. Öğreneceklerimiz sadece bize belli katmanlarda güvenlik sağlayacaktır. Tıpkı evimize bir hırsız girmesi ihtimaline karşı neleri korumamız gerektiğini düşünüyorsakve onlara karşı önlem alıyorsak internette de öncelikle "neden, kimden, neleri" korumamız gerektiğine dair bir liste yapmak gerekiyor.

Dijital güvenliğin geleceği hakkında Edward Snowden'ın görüşlerini izleyebilirsiniz: 
;

--------

1) Ayrıca TCK madde 132 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal ve madde 133 Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması maddelerine de bakabilirsiniz. • Konu Sayısı : 10
 • Katılımcı Sayısı : 3
 • Test Sayısı : 1
 • Anket Sayısı : 1
Yukarı Çık
Yukarı Çık