Bu kursa ait 91 konudan 117 tanesini tamamladınız!

    Hikayelerinizi Görsellerle Anlatmak için Bir Aracı : Piktochart

    Günümüzde hayatın her alanında kullanılan sosyal medya, halkın toplumsal ve ekonomik alandakatılımının mümkün olduğunca yüksek bir orana ulaşmasına önem veren katılımcı demokrasi için de aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Sosyal medya temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişsırasında her geçen gün yeni yollar açıyor. Artan internet kullanımıyla birlikte sosyal medya araçlarıhayatımızda önemli bir noktaya geldi. Bunun sonucunda günümüzde çok tartışılan dijital katılım kavramıve kliktivizm yeni katılım mekanizmalarının oluştuğunun göstergesi.

    Yukarı Çık